Barnet i centrum

Vi ved, at i enhver modtagelse er der en aflevering og en afsked. Samtidig er det et fælles ansvar mellem forældrene og pædagogerne, at barnet får en så god modtagelse og aflevering som muligt.

Det er vores ansvar som de voksne, at modtage barnet om morgenen. Vi lægger vægt på at se barnet og sige godmorgen. Samtidig er det også vores opgave at skabe en stemning for de børn der er kommet. Derfor vil vi som regel være at finde fysisk, der hvor børnene er.

Når I kommer ind på stuen vil det være meget individuelt hvordan barnet kan blive afleveret og modtaget. Måske går barnet bare i gang med at lege med det samme af sig selv, eller løber hen til de andre børn på stuen, og så er det helt fint at sige farvel og gå.

Men der kan også være dage, hvor barnet gerne vil hen til en voksen eller I måske har brug for en voksen til at tage imod jeres barn. I må meget gerne italesætte over for barnet, at det er helt ok, at komme over til en voksen der står klar til at modtage, eksempelvis ved at sige direkte til barnet ”nu skal du over til…” Når I har sagt farvel og er gået, så er det vores ansvar at finde ud af hvad barnet kan/vil lege med.

Der kan være dage hvor I som forældre har travlt, eller dage hvor det har været en svær morgen derhjemme. Det må I meget gerne sætte ord på overfor os, det handler nemlig om at have forståelse for hinanden, således så barnet får en tryg start på dagen. Helt konkret kunne det handle om at I kommer til os på stuen, en morgen, og siger ”jeg har travlt i dag, og har brug for at gå med det samme” så ved vi hvorfor det skal gå lidt hurtigt med at tage imod barnet og vi kan støtte op omkring situationen for barnet.