I Kornblomsten har vi også et forældreråd, som er en meget stor del af de beslutninger der træffes omkring principperne i Kornblomsten, og som samarbejder med den overordnede bestyrelse for område Østs daginstitutioner.