Opstart

 

Opstart i både vuggestue og børnehave kræver et godt samarbejde mellem os personale og jer som forældre. Vi vil gerne at jeres barn skal være trygt når det starter hos os. Derfor er det vigtigt at I har god tid til at køre jeres barn ind i institutionen. Når vi modtager besked om at I har sagt ja, til en plads i Kornblomsten, vil I modtage et brev fra os, og I kan dernæst ringe og aftale med personalet om hvornår I kan komme på besøg.

Ved dette besøg afklares hvordan opstarten for barnet skal være og hvornår opstartssamtalen skal foregå.

Vi vil rigtig gerne vide så meget som mulig om jeres barn, for at kunne imødekomme dem bedst muligt.

Vi ser helst at I er sammen med barnet, i institutionen, nogle timer de første dage. Hvert enkelt barn er særligt og derfor må indkøringen også tage udgangspunkt i barnet behov.

I er altid velkommen til at tage kontakt til os, så snart I får besked om at Jeres barn er optaget i Kornblomsten

Når dit barn er indskrevet i Kornblomsten
Når du har indskrevet dit barn i Kornblomsten via Nembørn, vil du i løbet af en uges tid, modtage en besked i din nembørn indbakke.
Her byder vi dig velkommen og fortæller at du vil blive kontaktet af dit barns stue, minimum fire uger før opstartsdatoen.

Besøg inden opstart
De sidste fire uger før opstart er I velkommen til at aftale med stuen hvornår I kan komme på besøg, I kan enten selv ringe til os, eller afvente at vi kontakter jer minimum fire uger inden opstart.
Når I kommer på besøg i ugerne før barnets opstart, er det vigtigt at I ved, og forholder jer til, at der ikke afsat personaleresurser til at tage sig særligt af jer. I er på besøg, og kan deltage i de aktiviteter der foregår. Det er jer der sørger for jeres barnets behov, mens I stille og roligt lærer stuen at kende. Som udgangspunkt tænker vi at disse for-besøg er af en times varighed fra 9.30-10.30. Eller fra 13-14.