Pædagogiske læreplaner skal sikre, at alle dagtilbud arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde. Det ønskes generelt at sikre, at der bliver fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til det videre liv.

De seks temaer i de pædagogiske læreplaner:
  • Børnenes alsidige personlige udvikling
  • Social kompetence
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Læreplanernes indhold beskriver dels vores daglige pædagogiske praksis og de pædagogiske overvejelser som vi har særlig fokus på.  læreplaner er et redskab som personalet bruger til refleksion over det pædagogiske arbejde og måden at nå dem på.