Udover pædagogstuderende, kan vi have forskellige andre praktikanter i praktikforløb.

PA- pædagogiks assistenter

SOSU-elever fra social og sundhedsuddannelsen

Folkeskoleelver der er i skolepraktik

Virksomhedspraktikanter og personer i løntilskud.